Takst og gebyroversigt

På denne side ses de gældende takster og gebyrer vedtaget på seneste generalforsamling.

Grundejerforeningen Plantagen, Takst- og Gebyroversigt 2024

Kontingent:              1. januar til 31. december = kr. 900,- pr. parcel

Ejerskifte:                 Ny parcelejer indskud = kr. 650 pr. parcel

Administrationsgebyr opkræves hos parcelejer ved:

  • Udeladt tilmelding til PBS for kontingent opkrævning = kr. 50,- pr. parcel
  • Afviste PBS betalinger ikke forårsaget af foreningen = kr. 50,- pr. betaling
  • Udeladt oplysning om e-mail til foreningen = kr. 100,- pr. parcel (bortfalder såfremt man dokumenterer fritagelse for e-post fra det offentlige)
  • Manglende meddelelse om parcel ejerskifte = kr. 100,- pr. parcel (Beløbet opkræves hos ny parcelejer)
  • Manglende meddelelse om ændring af bopæls adresse = kr. 100,- pr. parcel
  • I forbindelse med misligholdelse i henhold til de for vores grundejerforening vedtagne ordensregler eller servitutter har foreningen mulighed for at opkræve kr. 400,- pr. efterfølgende henvendelse

Gebyr pr. tvangsklipning eller tvangsbeskæring af beplantning herunder hæk mod vej, sti eller fællesareal, hvor grundejer måtte have denne forpligtelse = De faktiske omkostninger dog min. kr. 250,- plus administrationsgebyr på kr. 100,- pr. parcel.

Ved andre forhold hvor bestyrelsen måtte lade et arbejde udføre på en parcelejers vegne, opkræves gebyr = De faktiske omkostninger dog min. kr. 250,- plus administrationsgebyr på kr. 100,- pr. parcel.

Gebyr for fremsendte rykkerskrivelser – pr. fremsendt fordring = kr. 100,-.
Gebyr for fremsendte rykkerskrivelser til inkasso – pr. fremsendt fordring = kr. 200,-.
Eventuelle omkostninger til advokat, retsafgift, inkassofirma eller tilsvarende i forbindelse med en eventuel inkassosag pålægges ligeledes fordringen.

Honorar til formand kr. 2.000,- alt inkl. pr. fungerende 12 mdr.
Honorar til kasserer kr. 2.000,- alt inkl. pr. fungerende 12 mdr.

(Gældende fremadrettet, godkendes hvert år på ordinær generalforsamling)