Ved ejerskifte

Husk altid at informere grundejerforeningen ved ændringer i ejerskab og bopælsadresse. Dette gøres mest enkelt via log-ind på foreningens hjemmeside og opdatering af personlige oplysninger.

Ifølge foreningens vedtægter har parcelejer pligt til senest 14 dage efter ændring i egen bopælsadresse at meddele dette til  grundejerforeningen.

Ændres der i ejerforhold på en parcel er det vigtigt at informere foreningen herom. Dette gøres mest enkelt ved at benytte Indmeldelsesblanketten som findes på foreningens hjemmeside under menupunktet Blanketter.

I forbindelse med et ejerskifte forventes årskontingent og eventuelle restancer afregnet sælger og køber imellem via refusionsopgørelsen. Ny parcelejer betaler et indskud iht. foreningens gældende Takst & Gebyroversigt. Indskuddet vil blive opkrævet af foreningen direkte hos den nye ejer i forbindelse med, at vi modtager navn- og adresseinformationer til registrering af den nye ejer på parcellen.

Ved ejerskifte skal vandværk og elselskab også informeres. Der henvises til begge selskabers hjemmesider; links kan findes under ”Forsyning og affald” på grundejerforeningens hjemmeside.