Aflysning af generalforsamlingen den 9. maj 2020.

Til samtlige grundejere.

Regeringen har, for at forhindre spredningen af corona, indført forbud mod afholdelse af møder med mere end 10 deltagere.

På baggrund af ovenstående har bestyrelsen truffet beslutning om, at vi aflyser den planlagte dato for afholdelse af vores generalforsamling 2020.

Der vil ske en fornyet indkaldelse med 14 dages varsel for afholdelse af vores generalforsamling 2020, når vi igen må afholde møder med op til 100 deltagere, og

det er muligt at leje Forsamlingshuset i Eskebjerg.