Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling i GF Plantagen – lørdag d. 2. oktober 2021

I henhold til foreningens vedtægter §5 indkaldes hermed til extraordinær Generalforsamling i
Grundejerforeningen Plantagen.

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 2. oktober 2021 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Information fra bestyrelsen om foreningen.
• Sammenlægning med anden/andre grundejerforeningen og ekstern administrator.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
• Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
4. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

HUSK!
Det er i alles interesse at GF Plantagen er en veldrevet og fremadrettet ejerforening med en aktiv
bestyrelse, så bestyrelsen opfordrer alle til at møde op og give sin mening og bidrag til kende.

Vel mødt.

Bemærk at jf. vedtægterne er der ingen adgang for medlemmer med restance til foreningen.
I henhold til vedtægterne §7 kan et medlem repræsentere et andet medlem, hvis skriftlig
fuldmagt foreligger. Bestyrelsen minder om, at man jf. vedtægterne skal benytte Fuldmagtsblanketten, som findes under ”Blanketter” på vores hjemmeside www.plantagenkaldred.dk

Med venlig hilsen Bestyrelsen