Nyt fra bestyrelsen juni 2022

Den nye bestyrelse som blev valgt på generalforsamlingen d. 28. maj, har afholdt sit første møde lørdag d. 11. juni 2022.

Bestyrelsen konstituerede sig selv som følger:

Formand: Martin Knudsen

Kasserer: Kathe Marianne Holtz Nielsen

Sekretær: Lars Birk

Veje og grønne områder: Jimmy Rohde

Veje og grønne områder: Henrik Lau

Kontaktinfo fremgår af foreningens hjemmeside http://plantagenkaldred.dk/

 

Den nye bestyrelse vil i nærmeste tid gå i gang med opgaverne, herunder:

  • Overdragelse af kasserer-rollen fra Finn til Kathe
  • Skabelse af et område med biodiversitet på boldbanen ved Plantagevej/Grantoften (græs ville ikke blive slået i dette område)
  • Male stenene på vores vejhjørner hvide
  • Følge eksemplet fra Birkely og fjerne de interne stålbomme i området, for at lette passage for kørestolsbrugere og barnevogne mv. Vi lader dog bomme mod offentlig asfalteret vej blive. Vi håber selvfølgeligt at fjernelse af bommene ikke vil medføre uønsket trafik med biler, ATV o.lign., og vi vil evt. sætte sten op hvis nødvendigt
  • Der booket beskæring af alle fællesarealer inkl. brandbælter. Arbejdet forventes udført inden Tour De France weekenden i start juli
  • Den nye bestyrelse vil foretage en gennemgang i hele vores område lørdag d. 25. juni kl. 10-12, og vi håber at møde mange medlemmer undervejs