Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har d. 23/2-2019 afholdt sit første bestyrelsesmøde siden formand Peter Jørgensens død i december 2018.

Foruden Peters bortgang, har Carsten Jensen af personlige årsager valgt at forlade bestyrelsen, hvilket vi 100% respekterer men beklager meget.

Ind i bestyrelsen er trådt suppleant Britt Jensen, mens den anden suppleant Martin Knudsen af personlige årsager ikke har ønsket at indtræde i bestyrelsen, hvilket vi naturligvis også beklager men respekterer 100%.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig som følger:

Formand & Webmaster: Lars Birk

Kasserer: Finn Christensen

Sekretær: Britt Jensen

Veje og Grønne områder: Tage Larsen

Den nye bestyrelse glæder sig til samarbejdet og ser frem til at møde medlemmerne på generalforsamlingen d. 11 maj 2019 i Eskebjerg Forsamlingshus.

Vi minder om, at forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. april, og at kontingentet på kr. 650 skal være betalt inden d. 1. maj på reg.nr. 1551, kontonr. 0006555152