Omstrukturering i bestyrelsen

Bestyrelsen afholdte bestyrelsesmøde torsdag d. 19/10 2017.

På mødet blev bl.a. følgende omstrukturering af opgaverne i bestyrelsen vedtaget:

Lars Birk overtager med øjeblikkelig virkning rollen som sekretær fra Jens Kure Olsen. Jens har i fremtiden sammen med Tage Larsen ansvaret for foreningens veje og grønne områder.