Referat af generalforsamling 2021

Referatet fra årets Generalforsamling er nu tilgængeligt under menupunktet Information/Generalforsamling.

Direkte link her

Grundet omstændighederne hvor der pt. ikke er nogen valgt bestyrelse, vil der blive indkaldt til en ekstraordinære generalforsamling med følgende punkter:

  • Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen.
  • Valg af 2 suppleanter
  • Valg af 2 revisorer
  • Valg af 1 revisor suppleant
  • Sammenlægning med anden eller andre grundejerforeninger.
  • Bestyrelsesarbejdet overtages af en administrator, med den omkostning det betyder.

Dato vil blive offentliggjort senere.