Stormøde i Landliggerudvalget

3 medlemmer af bestyrelsen deltog lørdag d. 23/9-17 i stormøde i Kalundborg kommunes Landliggerudvalg.

Agenda samt referat fra mødet kan ses på nedenstående link til kommunens hjemmeside:

Landliggerudvalgsmøde

Alle grundejere opfordres hermed til at orientere bestyrelsen, såfremt man måtte have emner man ønsker bragt op i Landliggerudvalget.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at næste stormøde for områderne 5-9 (Kaldred er område 7), først er i 2019.